Zakres badań

Poznaj nasze usługi

Leczenie menopauzy

Terapia zmian menopauzalnych

W moim gabinecie każda pacjentka może liczyć na profesjonalną, kompleksową opiekę w okresie okołomenopauzalnym na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez leczenie farmakologiczne, a skończywszy na specjalistycznych zabiegach z zakresu leczenia zaburzeń wypadania narządów rodnych.

Energicznie podskakująca kobieta w średnim wieku.Gabinet oferuje szeroki zakres badań obejmujący kobiety w okresie menopauzy. Jest to dość trudny okres w życiu każdej kobiety. Zmiany hormonalne związane z menopauzą skutkują nieprzyjemnymi objawami, zwiększonym ryzykiem wielu schorzeń oraz pogorszeniem kondycji psychicznej. Oferuję kompleksową opiekę nad kobietami w okresie menopauzy. Kompleksowa opieka w trudnym okresie przekwitania skutecznie przeciwdziała uporczywym objawom oraz poprawia jakość życia.

Wybór drogi podania HTZ, podobnie jak skład oraz dawka substancji hormonalnie czynnych jest indywidulnie dostosowany do konkretnej sytuacji klinicznej z uwzględnieniem czynników ryzyka i preferencji pacjentki. Aktualnie dąży się do stosowania najniższej, skutecznie działającej dawki estrogenów i progestagenów. Aż 75 pacjentek będących we wczesnej menopauzie uznaje dolegliwości neurowegetatywne za uciążliwe, zwłaszcza w pierwszych 2-4 latach ich trwania. U 25% kobiet pogarszają one jakość życia przez okres kolejnych kilkunastu lat.

Poprawę lub całkowite zniesienie dolegliwości wazomotorycznych uzyskuje się już w kilku tygodniach terapii substytucyjnej.

Wiele pacjentek z lękiem myśli o okresie przekwitania, traktując ten etap życia jako początek starości. Każda z kobiet wchodzących w okres klimakterium pokonuje ten etap indywidualnie, we własnym tempie i w sobie tylko właściwy sposób.

Zdecydowana większość doświadcza uciążliwych dolegliwości związanych z niedoborem estrogenów – zarówno wczesnych, głównie neurowegetatywnych, jak i późnych, związanych z zagrożeniami, które niosą mniej lub bardziej odległe następstwa hypoestrogenizmu, na tle zmian zanikowych w obszarze urogenitalnym, zaburzeń statyki narządu płciowego, nietrzymania moczu czy nawracających infekcji dróg moczowych.

Estrogenowa (ETZ) lub złożona hormonalna terapia zastępcza (HTZ) zmniejsza uciążliwe dolegliwości związane z okresem pokwitania.

  1. Objawy wypadowe (uderzenia gorąca, zimne poty, zaburzenia snu, chwiejność emocjonalna).
  2. Dolegliwości wynikające z atrofii urogenitalnej.
  3. Zapobieganie i leczenie osteopenii i osteoporozy.
  4. Przedwczesna menopauza.

Szerokie grono autorytetów zajmujących się problematyką hormonalnej terapii zastępczej zawraca uwagę na fakt braku obiektywności/jednoznacznych kryteriów w interpretacji rezultatów badań i zaleca, by wnioski dotyczące możliwych implikacji zdrowotnych wynikających ze stosowania HTZ w okresie menopauzy wyciągać bardzo ostrożnie. Uzyskanych rezultatów badań dotyczących negatywnych skutków HTZ nie można bowiem w prosty sposób odnieść o całej populacji kobiet.

Ryzyko związane ze stosowaniem terapii substytucyjnej jest zmniejszane dzięki:

  • stosowaniu nowych schematów terapeutycznych opartych na lekach o niskiej lub ultraniskiej dawce substancji aktywnych hormonalnie oraz wprowadzeniu nowych bezpiecznych dla sutka progestagenów (naturalny progesteron, dydrogesteron),
  • wybory alternatywnych dróg podania HTZ,
  • uwzględnieniu możliwych obciążeń wynikających z wywiadu chorobowego,
  • wyboru optymalnego wieku rozpoczęcia oraz długości stosowania terapii zastępczej.

W świetle najnowszych analiz estrogeny nie zwiększają ryzyka raka gruczołu piersiowego.

Ryzyko jakie niesie se sobą zastępcze leczenie hormonalne jest niższe (0,1%/rok lub <1 przypadek/rok/1000 leczonych) niż zagrożenia, jakie niosą postrzegane jako nieistotne zdrowotne zmiany behawioralne u kobiet tj: późny wiek urodzenia pierwszego dziecka, niska aktywność fizyczna lub jej brak, “gęsty sutek”, otyłość, konsumpcja alkoholu i zmniejsza się natychmiast po zakończeniu leczenia.