Zakres badań

Poznaj nasze usługi

Prowadzenie ciąży

Profesjonalna opieka medyczna od rozpoznania do końca ciąży.

Zapraszam do gabinetu pacjentki zainteresowane kompleksowym prowadzeniem ciąży. W trakcie wizyt uzyskacie Państwo obszerne informacje na temat przebiegu ciąży na poszczególnych jej etapach.

 

Na wizyty zapraszam również ojców przyszłych dzieci.

 

Prowadzenie ciąży

 • rozpoznanie ciąży od najwcześniejszych jej etapów,
 • monitorowanie ciąży  z zastosowaniem jednego z najnowocześniejszych aparatów USG Alipinion Ecube 11,
 • wykrywanie wszelkich zagrożeń, nieprawidłowości oraz ich leczenie,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych,
 • omówienie zalet porodu naturalnego oraz ewentualnych zagrożeń porodów zabiegowych.

Gabinet jest uprawniony do wydawania zwolnień lekarskich i recept refundowanych.

W trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wykonywanych świadczeń – badanie ultrasonograficzne są wykonywane zgodnie z standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Kwalifikacje do wykonywania badań USG są potwierdzone odpowiednimi dokumentami – certyfikat PTG nr 01/2018 ważny do 04.01.2022 r.

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie z Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym badanie jest wykonywane, jego cel jest także inny.

Badania wykonywane są jednym z najnowocześniejszych aparatów:  USG 3D/4D

W celu otrzymania zapisu badań (zdjęcia) prosimy o zabranie USB.

Kierowanie na badania prenatalne (prywatnie) i na NFZ (pacjentki spełniające kryteria).

Gabinet współpracuje z dr n. med. Magdalena Pasińską specjalistą ginekologiem – położnikiem genetykiem klinicznym w zakresie:

 1. Prenatalnych badań biochemicznych (test I i II trymestru) wraz z oceną ryzyka genetycznego
 2. Nieinwazyjnych testów przesiewowe z DNA płodowego (NIFTY)
 3. Badania: kariotyp konstytucyjny.
 4. Badania chorób monogenowych
 5. Badania materiału z poronienia:
 • określenie płci metodą PCR,
 • określenie najczęstszych trisomii oraz chromosomów płci metodą FISH
 • metodą MLPA
 • badanie materiału metodą mikromacierzy
 • badania patogenów dróg moczowo płciowych.

Celem badania ultrasonograficznego przed 10 tygodniem ciąży, wykonywanego ze wskazań lekarskich, jest:

 • Uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego – potwierdzenie obecności ciąży wewnątrzmacicznej lub stwierdzenie ciąży o nieznanej lokalizacji.
 • Ocena wieku ciążowego – na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu oraz średnicy pęcherzyka ciążowego
 • Ocena obecności pęcherzyka ciążowego – pomiar pęcherzyka ciążowego , położenie w jamie macicy, liczba pęcherzyków ciążowych.
 • Ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni
 • Ocena pęcherzyka żółtkowego
 • Ocena obecności zarodka

Celem badania ultrasonograficznego wykonywanego pomiędzy 11-13,6 tygodniem ciąży jest wstępna ocena budowy anatomicznej płodu, markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych oraz kalkulacja ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu na podstawie tych badań.

 1. Ocena płodu – wstępna ocena anatomiczna
 2. Ocena  NB (kość nosowa)
 3. Ocena NT (przezierność karkowa)
 4. Ocena FHR (częstość akcji serca płodu)
 5. Ocena TR ( ocena zastawek trójdzielnych)
 6. Ocena przepływu w DV (przewodzie żylnym).

Kolejnym celem badania ultrasonograficznego 11-13,6 tygodniu ciąży jest ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (Trisomii 21, 18, 13)

Kalkulacja ryzyka jest oparta o wywiad, ocenę markerów ultrasonograficznych i biochemicznych.

 

Wśród markerów ultrasonograficznych wyróżnia się:

 1. Czynność serca płodu (FHR – Fetal Heart Rate)
 2. Przezierność karku płodu (NT – Nuchal Translucency)
 3. NB – ocena kości nosowej
 4. TR – ocena przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną
 5. DV – ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym

 

Szczegółowa ocena obejmuje:

Pomiary biometryczne

 • BPD (wymiar dwuciemieniowy)
 • HC (obwód główki płodu)
 • AC (obwód brzucha płodu)
 • FL (długość kości udowej)
 • HL (długość kości ramieniowej)

Ocena anatomii płodu:

 • kształt główki, struktury wewnątrzczaszkowe z dokładną oceną komór bocznych, obecnością jamy przegrody przeżroczystej, ocena tylnego dołu czaszki,
 • ocena ładu karkowego
 • kręgosłup ocena w wymiarze podłużnym i poprzecznym na całej długości (wykrywanie rozszczepu kręgosłupa)
 • ocena twarzoczaszki (oczodoły, gałki oczne, nos, ocena ciągłości wargi górnej – wykrywanie rozszczepów wargi górnej)
 • klatka piersiowa: ocena położenia serca, budowa anatomiczna serca, ocena 4 jam serca, ocena prawidłowego odejścia dużych pni tętniczych (aorty i pnia płucnego)
 • jama brzucha: ciągłość powłok brzusznych, ocena żołądka, nerek, pęcherza moczowego,
 • kończyny górne, kończyny dolne, stopy
 • lokalizacja łożyska, ocena ilości płynu owodniowego.

Badanie wykonywane między 32-34 tygodniem ciąży.

Celem badania jest ponowna ocena anatomiczna płodu ze szczególnym uwzględnieniem szacunkowej masy płodu, ocena lokalizacji łożyska, ilości płynu owodniowego, wykluczenie zagrożeń m.in. hipotrofii płodu.